اخبار - آرشیو

کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران در مقاطع مختلف

کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران در مقاطع مختلف

با توجه به بند ث ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص کمک هزینه تحصیلی به ایثارگران محترم در مقاطع مختلف، کلیه دانشجویان محترم دارای شرایط مندرج تا تاریخ ۹۶/۱۱/۳۰ در ساعات اداری به نمایندگان محترم دانشجویی مستقر در دانشکده ها مراجعه فرمایند.

ادامه مطلب